Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Inloggen.


Meld u nu aan

Wachtwoord vergeten

Let op: Deze regeling kent een subsidieplafond; er is voor ontwikkeladviezen budget beschikbaar voor maximaal 25.000 goedgekeurde declaraties. Declaraties worden door Uitvoering van Beleid behandeld op volgorde van ontvangst. Na het bereiken van het subsidieplafond (lees: 25.000 goedgekeurde declaraties) zullen eventueel resterende declaraties worden afgewezen. Er zijn inmiddels méér dan 25.000 trajecten geregistreerd bij Regioplan. Als u nu een nieuw traject start, is de kans groot dat u geen subsidie krijgt na het indienen van de declaratie.

Het ministerie van SZW adviseert daarom om geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en de declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met Uitvoering van Beleid.